Омбудсманът Диана Ковачева настоява да бъде закрит Централният софийски затвор

Споделете тази статия с вашите приятели!

Омбудсманът Диана Ковачева настоява да бъде закрит Централният софийски затвор, затворническото общежитие в кв. “Кремиковци” и керамичната фабрика в гр. Враца. Това изрази омбудсманът Диана Ковачева по време на представяне на годишния доклад от проверките в местата за задържане и лишаване от свобода – затвори, арести, центрове за настаняване от семеен тип за деца и лица, психиатрии, домове за възрастни с увреждания, психични разстройства и деменция, центрове за мигранти и бежанци и др.

Vvv

Причина за искането й са лошите битови условия, фактът, че сградата на Софийския затвор е паметник на културата и не може да бъде ремонтирана, както и невъзможността останалите сгради да бъдат приведени в съответствие с европейските изисквания за лишаване от свобода.

Относно останалите центрове за настаняване от семеен тип за деца и лица, психиатрии и домове за възрастни с увреждания Ковачева отбеляза, че процесът на деинституционализацията е много закъснял. Според нея трябва да има много сериозна реформа в психиатричните клиники заради незадоволително състояние на държавната психиатрична болнична помощ.

Според Ковачева трябва да се подобри координацията между Министерството на здравеопазването това на труда и социалната политика. „Проблем са също кадровата обезпеченост, социалната рехабилитация, психологичната грижа, дългият болничен престой и др. В държавните психиатрични болници има пациенти, които живеят трайно в тях поради липса на резидентни социални услуги за хора с психични заболявания. Постоянно пребиваващи са 30 лица в Кърджали и 40 в Карлуково“, посочи омбудсманът. По думите ѝ основната препоръка към тези лечебни заведения е цялостна и задълбочена реформа.

„В домовете за възрастни хора с деменция има недостатъчно социални услуги, асистенти и медицински специалисти. Над 300 души чакат, за да бъдат настанени в такива домове. Липсва и адекватна профилактика на тези заболявания, както и адекватна грижа. Ние констатирахме лоши условия и пренаселеност в тези домове“, заяви Ковачева. По думите ѝ отдалечаването на тези центрове от градовете, пречи на бързото пристигане на медицинска помощ.

„Не само лошите условия са проблем, но и грижата за тези хора. Освен липсата на подготвени специалисти, липсва и чисто човешкото отношение към тях. Те са ниско платени, условията са лоши.Необходим е по-ясен подбор на кадрите в тези домове. Много малко се говори и с близките на тези хора, като няма яснота какви точно хора се настаняват на тези места. Не е ясно в какво точно състояние се намират пациентите при постъпване там“, подчерта омбудсманът.

копирано от: informo.bg

13 total views, 2 views today

Споделете тази статия с вашите приятели!