Откакто хората са започнали да развиват земеделие, пред тях винаги са стояли два сериозни проблема, а именно как да се преборят с капризите на времето...