Земеделската работа винаги е била свързана с упорит труд, успехът на, който често зависи от благосклонността на природата. Затова през годините хората създават нови и...