Истината е, че към днешна дата, немският начин на мислене (от английски език “mindset”) все още не е добре адаптиран към концепцията за живота и...