Политика на сайта

Адреса на сайта е https://2i2.eu/

Бисквитки

Сайта използва бисквитки с подобряване преживяването и престоя на потребителя.

Повече информация относно бисквитките и как да ги управлявате може да намерите на следния адрес: https://www.aboutcookies.org/

Лични данни

Ние събираме лични данни посочени в контактната форма като име, телефон и имейл адрес.

Целта за тяхното събиране е да можем да отговорим на Вашите запитвания относно сайта.

Срока, за който се съхраняват личните Ви данни е докато успеем да удовлетворим Вашите запитвания относно платформата, но не повече от 1 календарна година.

Ние не предоставяме Вашите лични данни на трети страни в никакъв случай, без Ваше писмено разрешение, освен ако не са изискани от органите на реда.