Кредит за студентска бригада

кредит

Най-важните фактори за одобрение или отказ на банковия продукт кредит за студентска бригада са няколко.

Те включват продължителността на работното място на студентската бригада, кредитната история, дохода на студента, възрастта на кандидата, ако той притежава собственост, дали е женен и възможността да представи гарант. В зависимост от критериите на всяка банка, студентът може или не може да отговаря на условията за банковите продукти. Има и банки, които не се занимават много с конкретен алгоритъм, фокусирайки се върху доходите на заявителя и на гаранцията, която е в полза на получаването на кредита.

Преди да направи кредитното решение банката или небанковата институция гарантира, че кандидатът има положителна кредитна история в ЦКР, че няма други кредити, и най-важното е, че той има подписан договор с бъдещия си работодател в страната, в която планира да замине на работа. Споразумението предоставя на кредитора цялата тази информация, със съгласието на заявителя. След това и в зависимост от случая и вътрешните правила на кредитора може да се премине към следващия етап или не. Таванът на кредита също се определя в зависимост от кредитоспособноста на кандидата. Ако той иска по-висока сума, може да избере съдлъжник, който от своя страна, ще предостави документ за доход и заедно те може да получат желаното одобрение.

След кредитна симулация следва стъпка 2, която се състои от представяне на оправдателни документи относно доходите или активите, наличието на други кредити, документи за самоличност и за брак. В зависимост от случая, могат да бъдат изискани и допълнителни актове, свързани с трудовия договор по отношение на промените и функциите. Следващата стъпка е подписване на договора за кредит, предварително анализиране на представените документи и предоставяне на сумата на кредита на заявителя. Последната и най-важна част е заплащането на кредита, то трябва да бъде съгласно подписания договор, но също така и съгласно договорените условия; финансовите институции внимателно наблюдават спазването на сроковете за плащане и положителната или отрицателната история на кандидата.

Източник: parite.bg

Хипермаркет или кварталното магазинче

Loading

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

Споделете тази статия с вашите приятели!