Какво означава тахометър при часовниците

тахометър

Съвременните часовници са снабдени с множество функции, които улесняват ежедневието, защото са много полезни за отчитане на различни времеви и темпорални характеристики. Болшинството господа проявяват силен интерес към функциите, които предлагат различните модели, и изборът им на часовник е силно повлиян от тези екстри.

Една от тези полезни екстри е  тахиметърът или тахометърът, както още се нарича.

С това наименование се обозначава тахиметричната скала. По същество представлява скала в пръстеновидна форма, поставена на корпуса или циферблата на часовника Ви. Служи за измерване на скорост или работа, която сте извършили. Тахометърът позволява да изчислите скоростта на основата на време, което е изтекло, или път на база непроменлива скорост на движение. Часовници с вграден тахометър можете да разгледате в онлайн магазин timebox.bg

Скалата на тахометъра изчислява скоростта на движението Ви, като разделя секундите в една минута(3600) на броя секунди, за които изминава даден път този, който ползва функцията. Примерно ако разстоянието е 1 километър, полученото число е средна скорост, за която се изминава това разстояние, измерена в километри/час. Може да се отчете и средната скорост при пътуване с автомобил при дистанция от 1 километър. Тогава трябва да пуснете секундарника от положение 12 часа. След като е изминат 1 километър, поглеждате  пак стрелките. Ако сте изминали този път за 45 секунди, стрелката за секундите ще сочи цифрата 80, което значи, че Вашата средна скорост на движение е 80 км/ч (3600:45=80).

С тахометъра можете да измерите и изминатия път, ако се движите с една и съща скорост. При движение с непроменена скорост от 80 км/ч, когато стрелката за секундите  достигне 45 секунди, изминатото от Вас разстояние е 1 километър.

Тези замервания са в сила, ако движението е в границите на 7,2 и 60 секунди. Ако ще правите замерване с повече време, примерно 100 секунди, и желаете да проверите за колко време ще свършите някаква работа, тогава трябва да разделите работата и времето на две. Примерно, ако изяждате един плод за 100 секунди и желаете да проверите колко плодове сте в състояние да изядете за 1 минута, най-напред разделяте работата на две – изяждате половината плод за 50 секунди.

Друга опция за измерване е на извършваната работа. Примерно: ако дадено устройство извършва работата, която му е зададена, за 30 секунди, стрелката на тахометъра ще показва 120. Това означава, че устройството е в състояние да извърши тази работа 120 пъти в рамките на 1 час.

Може да се мери и изразходвания газ. Ако на уреда му трябват 50 секунди, за да изразходва 1 литър газ, трябва да видите коя цифра стои срещу 50 секунди, това е цифрата за литър на час.

С тази екстра не само може да се правят различни необходими или забавни изчисления, но тя придава отличен вид на дизайна на Вашия часовник. Вижте тук нашите предложения: www.timebox.bg

Как да подслушвам телефон?

Loading

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

Споделете тази статия с вашите приятели!